Snažíte se prodat nemovitost za nejpříznivější cenu? Pečlivě zjistím podrobnosti o vašem domě, bytě a nebytových prostorách. Zdarma připravím kompletní cenový posudek a určím reálnou hodnotu vašeho majetku tak, aby odpovídala její tržní ceně.